Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

Thông tin và bản đồ Thành phố Cần Thơ

 


Tổng diện tích đất tự nhiên 1.439,2 km², dân số khoảng 11.235.171 người (Năm 2019). Trong đó, ở Thành thị có 860.393 người (69,66%); ở Nông thôn có 374.778 người (30,34%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 885 người/km².

0 Nhận xét