Liên hệ quảng cáo

Quảng cáo

100 tên miền được đăng ký đầu tiên trên thế giới

 Tên miền đầu tiên này được mua để sử dụng cho trang web Symbolics.com, hiện nay trang web này vẫn còn có thể truy cập mặc dù có hầu như chỉ có trang chủ và hiển thị một số thông tin cơ bản.

Theo CNNMoney, tên miền đầu tiên đó được mua lại bởi một công ty có cùng tên - Symbolics vào ngày 15 tháng 3 năm 1985. Đây là công ty nổi tiếng cho việc phát triển một ngôn ngữ máy tính được gọi là "Lisp", tuy nhiên, công ty này đã nộp đơn xin phá sản vào năm 1993.

Trong năm 2009, Symbolics bán tên miền cho công ty XF.com, dành tiền đầu tư cho một mục đích bí mật, và di chuyển trang web của mình sang địa chỉ thay thế symbolics-dks.com.

Được biết, XF.com đã đầu tư để giữ cho trang web này luôn tồn tại, giám đốc điều hành Aron Meystedt, người chủ mới của địa chỉ ".com" đầu tiên này nói rằng Symbolics.com vẫn nhận được vài trăm đến một vài ngàn du khách truy cập mỗi ngày.

Mặc dù Aron đã từng thông báo sẽ có kế hoạch biến Symbolics.com thành một trang web truyền thông về kiến thức khoa học xã hội và nhân văn nhưng hiện tại kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện, khi được hỏi về ý định bán tên miền này, Aron Meystedt khẳng định công ty không có ý định bán tên miền Symbolics.com tại thời điểm hiện tại.

Người dùng internet trên toàn thế giới sẽ cùng hy vọng tên miền .com đầu tiên này sẽ được duy trì và sử dụng vào những mục đích mang tầm vóc lớn lao hơn giống như tuổi đời của chính nó.

Danh sách 100 tên miền được đăng ký đầu tiên trên thế giới

1. symbolics.com: ngày 15 tháng 3 năm 1985
2. bbn.com: 24 tháng 4 năm 1985
3. think.com: 24 tháng 5 năm 1985
4. mcc.com: ngày 11 tháng 7 năm 1985
5. dec.com: ngày 30 tháng 9 năm 1985
6. northrop.com: ngày 7 tháng 11 năm 1985
7. xerox.com: 9 tháng 1 năm 1986
8. sri.com: ngày 17 tháng 1 năm 1986
9. hp.com: ngày 3 tháng 3 năm 1986
10. bellcore.com: ngày 5 tháng 3 năm 1986
11. ibm.com: 19 tháng 3 năm 1986
12. sun.com: ngày 19 tháng 3 năm 1986
13. intel.com: 25 tháng 3 năm 1986
14. ti.com: 25 tháng 3 năm 1986
15. att.com: 25 tháng 4 năm 1986
16. gmr.com: ngày 8 tháng 5 năm 1986
17. tek.com: ngày 8 tháng 5 năm 1986
18. fmc.com: 10 tháng 7 năm 1986
19. ub.com: ngày 10 tháng 7 năm 1986
20. bell-atl.com: ngày 5 tháng 8 năm 1986
21. ge.com: ngày 5 tháng 8 năm 1986
22. grebyn.com: ngày 5 tháng 8 năm 1986
23. isc.com: ngày 5 tháng 8 năm 1986
24. nsc.com: ngày 5 tháng 8 năm 1986
25. stargate.com: ngày 5 tháng 8 năm 1986
26. boeing.com: ngày 2 tháng 9 năm 1986
27. itcorp.com: 18 tháng 9 năm 1986
28. siemens.com: 29 tháng 09 năm 1986
29. pyramid.com: ngày 18 tháng 10 năm 1986
30. alphacdc.com: 27 tháng 10 năm 1986
31. bdm.com: 27 tháng 10 năm 1986
32. fluke.com: ngày 27 tháng 10 năm 1986
33. inmet.com: 27 tháng 10 năm 1986
34. kesmai.com: 27 tháng 10 năm 1986
35. mentor.com: 27 tháng 10 năm 1986
36. nec.com: 27 tháng 10 năm 1986
37. ray.com: 27 tháng 10 năm 1986
38. rosemount.com: ngày 27 tháng 10 năm 1986
39. vortex.com: 27 tháng 10 năm 1986
40. alcoa.com: ngày 5 tháng 11 năm 1986
41. gte.com: ngày 5 tháng 11 năm 1986
42. adobe.com: ngày 17 tháng 11 năm 1986
43. amd.com: 17 tháng 11 năm 1986
44. das.com: 17 tháng 11 năm 1986
45. data-io.com: ngày 17 tháng 11 năm 1986
46. ​​octopus.com: ngày 17 tháng 11 năm 1986
47. portal.com: ngày 17 tháng 11 năm 1986
48. teltone.com: ngày 17 tháng 11 năm 1986
49. 3com.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
50. amdahl.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
51. ccur.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
52. ci.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
53. convergent.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
54. dg.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
55. peregrine.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
56. quad.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
57. sq.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
58. tandy.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
59. tti.com: 11 tháng 12 năm 1986
60. unisys.com: ngày 11 tháng 12 năm 1986
61. cgi.com: 19 tháng 1 năm 1987
62. cts.com: 19 tháng 01 năm 1987
63. spdcc.com: ngày 19 tháng 1 năm 1987
64. apple.com: 19 tháng 2 năm 1987
65. nma.com: ngày 4 tháng 3 năm 1987
66. prime.com: ngày 4 tháng 3 năm 1987
67. philips.com: ngày 4 tháng 4 năm 1987
68. datacube.com: ngày 23 tháng 4 năm 1987
69. kai.com: 23 tháng 4 năm 1987
70. tic.com: 23 tháng 4 năm 1987
71. vine.com: ngày 23 tháng 4 năm 1987
72. ncr.com: 30 tháng 4 năm 1987
73. cisco.com: ngày 14 tháng 5 năm 1987
74. rdl.com: ngày 14 tháng 5 năm 1987
75. slb.com: ngày 20 tháng 5 năm 1987
76. parcplace.com: ngày 27 tháng 5 năm 1987
77. utc.com: 27 tháng 5 năm 1987
78. ide.com: ngày 26 tháng 6 năm 1987
79. trw.com: ngày 9 tháng 7 năm 1987
80. unipress.com: ngày 13 tháng 7 năm 1987
81. dupont.com: ngày 27 tháng 7 năm 1987
82. lockheed.com: ngày 27 tháng 7 năm 1987
83. rosetta.com: ngày 28 tháng 7 năm 1987
84. toad.com: 18 tháng 8 năm 1987
85. quick.com: ngày 31 tháng 8 năm 1987
86. llied.com: ngày 3 tháng 9 năm 1987
87. dsc.com: ngày 3 tháng 9 năm 1987
88. sco.com: ngày 3 tháng 9 năm 1987
89. gen.com: ngày 22 tháng 9 năm 1987
90. kccs.com: 22 tháng 9 năm 1987
91. spectrum.com: ngày 22 tháng 9 năm 1987
92. wlk.com: ngày 22 tháng 9 năm 1987
93. mentat.com: ngày 30 tháng 9 năm 1987
94. wyse.com: ngày 14 tháng 10 năm 1987
95. cfg.com: ngày 2 tháng 11 năm 1987
96. marble.com: ngày 9 tháng 11 năm 1987
97. cayman.com: ngày 16 tháng 11 năm 1987
98. entity.com: ngày 16 tháng 11 năm 1987
99. ksr.com: ngày 24 tháng 11 năm 1987
100. nynexst.com: ngày 30 tháng 11 năm 1987
0 Nhận xét